Revízie

Background image

Revízie elektrických zariadení & elektrických inštalácií urobíme bez obmedzenia výšky napätia, vrátane výbušného prostredia (A,B,E1.0), a podľa potreby vykonáme aj opravy súvisiace s revíziou.