Elektrické inštalácie a revízie

“Elektrina je v skutočnosti len organizovaný blesk” George Carlin

O nás

Sme stabilná firma v oblasti elektroinštalácie a revízie už viac ako 10 rokov. Naše zameranie je sústredené na realizáciu a revíziu elektrických inštalácií bez obmedzenia výšky napätia, vrátane výbušného prostredia, bleskozvodov, elektrického náradia a strojov. Kladieme obrovský dôraz na kvalitu svojej práce a spokojnosť klientov. Medzi našimi objednávatelmi sú nemocnice, základné a stredné školy, rôzne podniky a firmy z okolia, ako aj fyzické osoby.

Služby

Revízie

Revízie elektrických zariadení & elektrických inštalácií urobíme bez obmedzenia výšky napätia, vrátane výbušného prostredia (A,B,E1.0), a podľa potreby vykonáme aj opravy súvisiace s revíziou.

Viac

Elektroinštalačné práce

Elektroinštalačné práce realizujeme kvalifikovaným a skúseným personálom. Našim cieľom je úspešne dokončený projekt a spokojný zákazník.

Viac